Benefit projekat - Kick off sastanak

b_200_0_16777215_00_images_BenefitKickOff.jpg

U okviru Erasmus poziva, 15. oktobra pokrenut je BENEFIT projekat (Boosting the Telecommunications Engineering profile to meet modern society and industry needs) gde je NiCAT jedan od 15 partnera.

 Kao prva aktivnost u okviru projekta, održan je Kick off sastanak 28. i 29. novembra u Klagenfurtu u Austriji gde je kao predstavnik NiCAT klastera prisustvovala koordinatorka klastera Jana Stevanović, zajedno sa još 30 predstavnika ostalih partnera. Na sastanku su dogovoreni rokovi i zaduženja kao i aktivnosti u narednom periodu. Trajanje projekta je 3 godine, do oktobra 2020.

Projekat BENEFIT je kofinansiran od strane Erasmus+ Programa Evropske Unije.