Javni poziv Programa inovacionih vaučera

b_200_0_16777215_00_images_stories_vesti_fondzainovacionudelatnost.jpg

U četvrtak 21. decembra Inovacioni fond objavio je javni poziv Programa inovacionih vaučera. Prezentacija je održana u Beogradu, dok se očekuje da uskoro bude i u ostalim gradovima.

Mala i srednja preduzeća mogu angažovati javnu naučnoistraživačku instituciju za rešavanje tehničko/tehnološkog problema koji imaju u poslovanju i to za usluge kao što su razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, studija izvodljivosti, verifikacija tehnologije, savetodavne usluge u vezi sa inovativnom delatnošću.

Maksimalan iznos koje će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva do 80% ukupnih troškova usluge. Javni poziv traje do 21. maja, odnosno dok sredstva ne budu utrošena.

Prijave se vrše putem portala na sajtu Fonda za inovacionu delatnost.