NiCAT u novom ciklusu programa IT prekvalifikacija kao primer uspešne prakse

b_200_0_16777215_00_images_itprekvalifikacije.jpg

Niški klaster naprednih tehnologija izabran je od strane Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, kao institucija koja će u toku naredne godine sprovoditi kurseve za .NET i Java programiranje u okviru nacionalnog programa obuka za prekvalifikacije u IT sektoru Kancelarije za IT i eUpravu. NiCAT klaster realizovaće obuke u saradnji sa Elektronskim fakultetom u Nišu.

Program IT Klaster Akademije je nastao 2014.godine na osnovama projekta koji smo uspešno realizovali uz pomoć USAID SLDP programa. Do sada smo sproveli 3 IT Klaster Akademije i to: prvi program u saradnji sa USAID programom, zatim drugi sa GIZ programom Nemačke vlade i Razvojnom Agencijom Srbije i treći sa Vladom Republike Srbije i UNDP programom. Kako su prethodni ciklusi IT klaster Akademija uspešno realizovani, Vlada Republike Srbije i UNDP program su i za ovaj ciklus prekvalifikacija izabrali NiCAT kao pouzdanog partnera.

U ovom ciklusu prekvalifikacija, NiCAT klaster i Elektronski fakultet realizuju dva kursa: .NET za 15 kandidata i Java za 15 kandidata. Svaki od pomenuta dva kursa sadrži 5 predmeta i realizovaće se 6 meseci u ukupnom trajanju od 250h teorijske obuke koja uključuje i praktičan rad.

Prvih 60 kandidata koji budu odabrali NiCAT kao školu u kojoj žele da pohađaju obuku, biće pozvani na testiranje koje će se održati u utorak, 16.januara u prostorijama Elektronskog fakulteta u Nišu. Nakon testa opšte kompjuterske pismenosti, prvih 23 za .NET grupu i prvih 23 za Java grupu, koji polože test biće pozvani na intervju.

Ukupan broj poena na testu i razgovoru daće finalnu rang listu kandidata.

Detaljne informacije o programu NiCAT klastera i Elektronskog fakulteta možete videti OVDE.