Indikatori uspeha

Ključni partner za inovacije s kohezivnom ulogom u regionu

Sa kritičnom masom stakeholdera ( 3 od 5 nacionalno obeležena MSP - inovacioni centri , i samo jedan inovacioni centar van prestonice su naši članovi. U poslednjem pozivu Fonda za inovacije 2 preduzeća su dobila novac od prestižnog Nacionalnog Inovativnog fonda, prosečno 25% u R&D) imamo kohezivnu ulogu u našem regionu u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, elektronskom i elektro mašinskom sektoru.

Rast klastera i kompanija u svim aspektima poslovanja

Rast MSP - poveć́an promet 120%, izvoz 55%, broj zaposlenih 100% u periodu 2011 - 2013
Rast klastera - broj članova sa 13 na 24 malih i srednjih preduzeća, broj zaposlenih 2 i 3 saradnika i menadžera projekata

Strateško partnerstvo sa mnogobrojnim institucijama i organizacijama

NiCAT ima ostvarenu saradnju sa nekoliko USAID programa, takođe i nekoliko GIZ programa, Swiss contact-om… Imamo strateško partnerstvo sa tri ICT klastera Srbije (ICT NET, VOICT i ICT Klaster Centralne Srbije), zatim sa ICT klasterima Balkana i crnomorskog sliva, kao i partnerstvo sa ostalim klasterima i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Transfer znanja u zemlji i inostrantsvu

Klaster menadžer isporučio brojna predavanja i obuke o upravljanju klasterima i mogućnostima u novom digitalnom svetu, šireći i promovišući naše vrednosti i NiCAT kao primer uspeha

Brojni uspešno realizovani projekti

- IPA CBC BG-SRB program - ATM Integration project (2012)
- NARR (Nacionalna Agencija za regionalni razvoj) program - NiCAT InterSTART projekat (2012/2013)
- NARR (Nacionalna Agencija za regionalni razvoj) program - Inter-sector project (Najbolji klasterski projekat u Srbiji (2013/2014)),
- SLDP USAID program - ICT Klaster Akademija (2014)
- NARR (Nacionalna Agencija za regionalni razvoj) - Dermoskop projekat (Najbolji klasterski projekat u Srbiji (2014/2015)),
- NARR (Nacionalna Agencija za regionalni razvoj) program - E-learning platforma za obrazovanje i razvoj zaposlenih (2015/2016)
- Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju sa dijasporom – Promocija privrednih i investicionih potencijala Niša dijaspori u Austriji (2016);
- GIZ ACCESS, RAS (Razvojna Agencija Srbije) – IT šansa za sve (IT klaster akademija) (2016/2017)
- GIZ Yep – „Beginning“ Quick Starter program za mlade nezaposlene ljude (2017)

Osnivači i članovi Upravnog odbora Asocijacije Srpskih klastera ASKA i jedan od osnivača Balkansko crnomorske mreže ICT klastera

Zajedno sa ostalih 5 najuspešnijih klastera u Srbiji, u 2013 smo udružili snage kako bi se uticalo na stanje u smislu poboljšanja poslovne klime i uslova proizvodnje, te smo zajedno osnovali Asocijaciju Srpskih Klastera ASKA. NiCAT je zajedno sa još 13 ICT klastera Balkana i Crnomorskog sliva jedan od osnivača Balkansko crnomorske mreže ICT klastera.

Samoodrživ od prvog dana

Finansijski smo održivi od prvog  trenutka operativnog rada. Počeli smo sa članarinama, a onda smo dobili projekte i kotizacije za treninge. Trenutno, članarine su 20% od prihoda.

 

Air Max 95 20th Anniversary Flyknit

Indikatori uspeha

 • Ključni partner za inovacije s kohezivnom ulogom u regionu
 • Rast klastera i kompanija u svim aspektima poslovanja
 • Strateško partnerstvo sa mnogobrojnim institucijama i organizacijama
 • Transfer znanja u zemlji i inostrantsvu
 • Brojni uspešno realizovani projekti
 • Osnivači i članovi upravnog odbora asocijacije srpskih klastera ASKA i jedan od osnivača balkansko crnomorske mreže ICT klastera
 • Samoodrživ od prvog dana
Opširnije

Aktivnosti

 • Najnovije  informacije o događajima i prilikama
 • Spajanje nauke i biznisa
 • Promocija među mladima 
 • Povećanje kompetencija
 • Pristup domaćim i stranim fondovima
 • Inovativni projekti
 • Povećanje prodaje
 • Lobiranje i brendiranje
 • Korišćenje klastera kao platforme


Opširnije

Kontaktirajte nas

Ako ste domaći ili strani MSP ili velika kompanija, R & D, pronalazač, preduzetnik, investitor, student, a delite naše vrednosti -  kontaktirajte nas da razmotrimo mogućnost saradnje i postanite saradnik, partner, član, kupac ili ambasador dobre volje.

Otvoreni smo za saradnju i spremni za dalja partnerstva…sa klasterima, firmama i institucijama iz čitavog sveta.

Opširnije

Vesti


Svojim aktivnostima inspirišemo i transformišemo zajednicu

Kroz projekat ICT Cluster Acedemy po prvi put su firme vrlo aktivno učestvovale u pripremi kurikuluma kako bi obuka bila u potpunosti usklađena sa realnim potrebama.Prateći poslednje trendove u edukaciji permanentno unapređujemo kvalitet programa.
Predavanja i susreti sa sredjoskolcima ali i promocija kroz medije i društvene mreže doprineli su povećanom interesovanju za tehničke fakultete a susreta sa studentima doprineo je povećanju interesovanja za firme iz klastera.Nastavljamo da promovišemo IT i napredne tehnologije kao najperspektivnije oblasti za rad.
Sinergetski efekat klasterske saradnje je došao do izražaja kroz projekat izrade HUNTER x4, najsofisticiranijeg noćnog nišana na svetu. Optoelektronika, ICT, mehanika i automatika niškog regiona su udružene pokazale da je region sposoban da potpuno samostalno razvije vrhunski proizvod za svetsko tržište.
Facilitirali smo veći broj konzorcijumskih nastupa a naše firme i samostalno dobijaju sredstva od fonda za inovacionu delatnost, ministarstva nauke i ostalih fondova, jer je veči broj njih zvanično ima status inovacione organizacije…
Razvijen je pool projektnih ideja u oblastima tehnologije - smart cities, health, aging, environment protection, robotics, optoelectronics, ali i klasterskih vezanih za edukaciju, unapredjenje kvaliteta, povezivanje, dalje korišćenje naprednih tehnologija. Otvoreni smo za saradnju i spremni za dalja partnerstva…sa klasterima, firmama i institucijama iz čitavog sveta.
Strateški povezani sa organizacijama iz regiona i sveta u svom radu primenjujemo najbolje prakse i istovremeno stvaramo otvaramo mogućnosti za naše članice.