Elektromedicina

 • Aparati za estetsku medicinu
 • Automatski separatori krvnih komponenata
 • Elektromedicinski aparati za elektro i radiofrekventnu hirurgiju
 • Elektromedicinski aparati za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Mešalice za trombocite
 • Održavanje softvera
 • Razvoj softvera (softverskih komponenti i aplikacija) prema zahtevu
 • Reakciometri
 • Ručni ekstraktor plazme
 • Ručni striper
 • Softver za prikupljanje podataka tokom procesiranja jedinica krvi
 • Uređaji za akviziciju podataka u oblasti transfuziologije
 • Vage za donaciju krvi