Dermosken

 

Cilj projekta je dalje promovisanje koncepta međusektorske klasterske saradnje kroz izradu i realizaciju zajedničkog inovativnog projekta koji se odnosi na razvoj proizvoda, kao i izrada i ispitivanje prototipa tog projekta i uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje uz primenu tehnologija iz oblasti elektromedicine uz učešće firmi iz svih 5 sektora zastupljenih u klasteru kao i nekoliko naučnoistraživačkih institucija. Reč je o prenosnom medicinskom aparatu za pregled kože – dermoskopu. Projekat je realizovalo devet članica klastera.

Rezultati:
1. Elektromedicinski dijagnostički aparat domaće proizvodnje - prenosni dijagnostički aparat, malih dimenzija, baterijski napajan sa ugrađenim punjačem i punjivom Li-Ion baterijom sa inovativnim karakteristikama.
2. Unapređen uspešan model intersektorske saradnje
3. Inovacije i nove tehnike i tehnologije izrade u optimizaciji proizvodnih procesa kompanija uključenih u razvoj i proizvodnju uređaja
4. Unapređen kapacitet kompanija
5. Primer dobre prakse i potencijala firmi iz niškog regiona
6. Upotreba razvijene platforme na razvoj novih proizvoda

Projekti