IT Šansa za sve – IT Klaster Akademija 2016/2017

IT klaster akademija je projekat kurseva programiranja, koju realizuje Niški klaster naprednih tehnologija, a koji je dobio potpunu podršku Grada Niša – Kancelarije za mlade, a finansijski je podržan od strane Razvojne Agencije Srbije (RAS) i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), programa ACCESS, koji podržava razvoj privatnog sektora u Srbiji.

Polaznici Akademije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) su kroz obuku, specijalizovane kurseve i praktičan rad, bili u mogućnosti da steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da lakše dođu do posla. Kao deo petomesečne obuke polaznici imaju, pored teorijskog i praktičnog rada i obuku u firmama - članicama Niškog klastera naprednih tehnologija, po čijim potrebama je i napravljen program Akademije.

Više od polovine projektovanih novih radnih mesta u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike su računarske profesije. Potreba za IT kadrovima je velika, ali je broj onih koji su kvalifikovani nedovoljan. Mladi koji poseduju tražena znanja i veštine konkurentni su na tržištu rada, i vrlo lako i brzo dolaze do posla. Projekat nema komercijalni karakter i predstavlja još jednu od niza aktivnosti NiCAT-a usmerenih ka tome da što veći broj kvalitetnih mladih što pre nađe svoje mesto u oblasti naprednih tehnologija.

U uslovima velike nezaposlenosti veoma je važno da preduzeća koja traže nove zaposlene mogu lako da pronađu one sa odgovarajućim kvalifikacijama, a ovaj projekat im u tome pomaže. Pored obuke i zapošljavanja mladih, projekat ima za cilj da unapredi uslugu i uspostavi novi mehanizam za povećanje konkurentnosti u firmama koje su članice NiCAT klastera, zatim da unapredi saradnju između članica klastera, kao i da promoviše dobre prakse iz preduzetništva u oblasti IT-a i naprednih tehnologija.

Projekti