Članice NiCAT-a predstavile svoje ponude CERN-u

U ponedeljak, 19.juna, u Privrednoj komori Srbije održan je prvi sastanak predstavnika domaćih kompanija, članica Grupacije za akceleratorske tehnologije PKS, sa predstavnicima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) sa sedištem u Ženevi.

Pure Boost Shoes

Grupacija za akceleratorske tehnologije PKS ima u svom sastavu 21 privredno društvo iz Srbije od kojih su tri iz Niša, članice NiCAT klastera i to Sentronis, HD Sova i Photon Optronics. U ponedeljak, članice našeg klastera u okviru ove grupacije, predstavile su svoju ponudu, a fokus je bio na uključivanje u aktivnosti CERN-a.

Grupacija za akceleratorske tehnologije u okviru Udruženja za metalsku, elektro-industriju, rudnike metala i metalurgiju PKS osnovana je 22. maja 2017, a inicijativa za osnivanje potekla je od Instituta za nuklearne nauke „Vinča", koji se već više od 25 godina bavi razvojem i primenom akceleratorskih tehnologija. Glavni cilj Grupacije je organizovano i aktivno učestvovanje srpskih preduzeća u izgradnji akceleratora u CERN-u.