NiCAT klaster postao članica Evropske koalicije za digitalne veštine

Od danas se NiCAT klaster pridružuje Evropskoj koaliciji za digitalne veštine i radna mesta, gde je u planu da obrazuje 200 profesionalaca do 2019. i opremi ih digitalnim veštinama visokog nivoa. Na taj način NiCAT klaster postaje jedna od brojnih organizacija u Evropi koje učestvuju u kampanji #digitalSME4skills, a koju je pokrenula Evropska alijansa digitalnih MSP (EU Digital SME Alliance).

Kobe Mentality 3

Kampanja #digitalSME4skills, prvenstveno će biti usmerena na studente i mlade zaposlene koji žele da postanu IT profesionalci. Kroz programe obuke i prakse, u 28 zemalja članica EU, ali i u ostalim evropskim zemljama, ova kampanja će pružiti priliku mladima da steknu digitalne veštine neposredno od kompanija koje su specijalizovane za digitalna rešenja.