Centar za inovativno preduzetništvo na Elektronskom fakultetu u Nišu

U cilju razvoja inovativnog preduzetništva i podrške mladima iz regiona južne i jugoistočne Srbije da pokrenu sopstveni biznis i tako se stvore uslovi za jačanje ekonomije regiona, a u sklopu priprema za izgradnju i razvoj Naučno-tehnološkog parka u Nišu, Elektronski fakultet i Kanecelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte grada Niša raspisali su Javni poziv za prve korisnike Start-ap centra u okviru Elektronskog fakulteta.

Brands

Pravo učešća imaju timovi aktivnih i diplomiranih studenata, potencijalnih preduzetnika, kao i spin-of timovi koji imaju inovativne ideje za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija potrebnih tržištu.

Na javni poziv mogu da se jave i novoosnovana visokotehnološka preduzeća, do dve godine starosti, koja su već započela rad na razvoju novih inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija u funkciji tržišnih potreba.

Rok za podnošenje prijava je 21. avgust, do 17 sati.

Poziv se nalazi na sajtu Grada Niša u delu Javni pozivi  http://www.ni.rs/javni-pozivi/ a informacije možete pogledati i na sajtu Elektronskog fakulteta http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/studenti/startap/4691-javni-poziv-scn