Članice klastera dobitnici granta Inovacionog fonda u konkurenciji od 100 aplikacija

U okviru Programa sufinansiranja inovacija podržanog od strane Fonda za inovacionu delatnost, odobrena su sredstva u iznosu od 1 milion evra za 5 projekata. Od ukupno 100 prijava, među firmama kojima je odobreno finansiranje nalaze se i dve članice klastera – INGSoftware sa projektom „FamilyPay" i Harder Digital Sova sa projektom „Intensified Day/Night Digital Camera with Image Enhancement".

Running Shoes & Gear

Ministarstvo za inovacije najavilo velike investicije planirane budžetom za 2018.godinu, pa je dobro iskoristiti priliku na najbolji mogući način. Dodatno, članice klastera na svakom pozivu Inovacionog fonda su do sada dobijale grantove i firme iz Niša su prepoznate kao inovacione i sa ozbiljnim inovacionim projektnim predlozima.

Do danas, zahvaljujući donaciji Evropske unije, Fond je dodelio ukupno 6 miliona evra za 52 inovativna projekta, što je rezultiralo stvaranjem više od 480 visokokvalifikovanih radnih mesta.