DualEdu konferencija - Uvođenje dualnog obrazovanja u visoko školskim ustanovama u Srbiji

U okviru projekta DualEdu na kome je NiCAT jedan od partnera, predstavnici klastera posetili su u Francusku, Španiju, Austriju i Poljsku u okviru studijskih poseta partnerskim Univerzitetima i institucijama koji već imaju uspešno razvijen model dualnog obrazovanja. Studijske posete omogućile su predstavnicima klastera da steknu nova saznanja o pomenutom modelu obrazovanja i mogućnost da ta saznanja prenesu domaćim kompanijama.

Running Shoes & Gear

U okviru projekta, 15. juna odžana je velika konferencija u Nišu na kojoj su predstavljeni modeli dualnog obrazovanja koji su viđeni tokom studijskih poseta. Na konferenciji je diskutovano o dualnom obrazovanju iz ugla Univerziteta i kompanija kako bi se našao najbolji model dualnog obrazovanja koji može da se primeni u našoj zemlji. Zaključci konferencije su da je potrebno objediniti snage i raditi sistemski kako bi se uspešno implementirao model dualnog obrazovanja. Zatim uključiti zainteresovane firme i naći motivisane studente koji će na praktičnom primeru izgraditi model i pokazati uspeh od implementacije modela, kao i da je potrebno revidirati program i na bazi uspeha širiti primere dobrih praksi koji će omogućiti dalju implementaciju dualnog obrazovanja.

DualEdu (Implementation od Dual Education in Higher Education od Serbia) projekat kofinansiran je od strane Erasmus+ Programa Evropske Unije, a više o projektu možete videti na stranci dualedu.ef.uns.ac.rs 

 

"This project h as been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained there in"