IRVAS International – zvanični Odoo partner

IRVAS International je postao zvanični Odoo (odoo.com) partner (Odoo Official Partner).


Odoo je skup open-source aplikativnih modula koje obezbeđuju kompletno ERP rešenje za sve funkcionalne i poslovne zahteve firme. Odoo je u potpunosti skalabilan i modularan, njegovi moduli se mogu koristiti kao zasebne aplikacije, ali se isto tako mogu integrisati u kompletan poslovno informacioni sistem.


Početom aprila Irvas je napravio uspešnu implementaciju poslovnog informacionog sitema kompanije Nišekspres na bazi ODOO platforme i time zamenio postojeću implementaciju Microsoft Dynamis-a.