Zeleni inovacioni vaučer za ICNT

ICNT je još jednom dokazao svoj inovativni karakter i multidisciplinarne kapacitete, spajajući oblasti energetike i informacionih tehnologija kroz učešće na projektu razvoja „Naprednog sistema za upravljanje potrošnjom električne energije u industriji - AdEMS“ udružujući snage sa vodećom partnerskom firmom „Energia Gas and Power - EGP“ (Beograd), koji je najveći privatni snabdevač električne energije u Srbiji i regionu, kao i renomiranom inovatorskom institucijom, Matematičkim institutom pri Srpskoj Akademiji nauke i umetnosti (Beograd).

Uručivanjem Zelenog inovacionog vaučera od strane Evropske banke za obnovu i razvoj za razvoj ovog projekta, ICNT i partneri su dobili priznanje da su u Srbiji jedni od nosioca inovativnih tehnoških rešenja koja nalaze realnu primenu u industriji.

AdEMS projekat obuhvata razvoj merno-akvizicionog sistema sa naprednom obradom podataka, kojim se omogućava firmi EGP da izađe na tržište sa novim proizvodom i uslugom koji će im omogućiti bolje pozicioniranje na tržištu prodaje električne energije krajnjim kupcima, dok će im inovativna softverska rešenja omogućiti da smanje svoje poslovne rizike pri berzanskoj kupovini i prodaji električne energije, od koje najviše zavisi poslovni uspeh jednog snabdevača električne energije.