Poznati izraelski stručnjak za inovacije Daniel Weil u poseti NiCAT klasteru

15. i 16. aprila u radnoj poseti NiCAT klasteru bio je poznati izraelski stručnjak za inovacije Daniel Weil. Daniel ima 20 godina iskustva u inovacijama, preduzetništvu, stvaranju društvenih i obrazovnih promena.

U toku dvodnevne posete, organizovano je nekoliko radionica i sastanaka i to:
• radionica za članice NiCAT klastera kako doprineti i iskorostiti sistem na najbolji način
• mentorske sesije 1:1, na temu organizacije poslovanja, strategijama na međunarodnim tržištima i sličnim temama
• radionica sa radnom grupom za Naučno tehnološki park pod nazivom “Naučno tehnološki park (koraci u kreiranju) i ekosistem u regionu” gde su bili prisutni svi stejkholderi uključeni u razvoj projekta, kao i
• otvoreni događaj na temu ključnih 5 elemenata uspešnog preduzetnika

Dolazak Daniela Weila u Niš finansirao je SWISS Contact, program Švajcarske vlade za podršku preduzetništvu.