Učešće na LEDIB - Internacionalnoj konferenciji klastera u Nišu 27 i 28. oktobra

LEDIB

U zvaničnom delu konferencije Ni-CAT klaster je imao zapaženu prezentaciju u kojoj je objašnjen proces nastanka i pomoć SECEPa ali i podeljena i vizija razvoja  i poziv na partnerstvo. U protokolarnom delu je Ni-CAT potpisao memorandum o saradnji sa još 16 klastera iz Srbije, čime je stvorena još jedna platforma za razmenu iskustava i kvalitetniji rad.