Saradnja sa bugarskim Mehatronik klasterom - B2B i učešće na projektima

clusterlogos_bugPredstavnik klastera iz Bugarske je posetio Ni-CAT početkom novembra. Sastanku  su prisustvovali i predsednik UO Mehatronik, SECEP, Elektronski i Mašiniski fakultet.

Nike Fingertrap Air Max

Radni deo je bio jako dobar jer je dotaknut niz tema vezanih za ustrojstvo klastera , njihovu praksu, kao i upešnu saradnju sa Univerzitetima. Ni-CAT je pozvan da poseti njihov klaster uskoro. Fokus je bio na realanim potrebama članica Ni-CATa kao i na predstojećem pozivu za prekograničnu saradnju gde bismo zajednički nastupili.

 

Zatim su posećene 3 firme: Fazi, LMB Soft i Sova, gde se razgovaralo o mogućnostima saradnje između ovih firmi i nekih firmi iz Bugarske. U večernjem delu se kroz razgovor došlo do konkretnih predloga za naredne korake. Dogovorena je razmena informacija o direktnim potrebama koje imaju članice Ni-CATa i bugarskog klastera, kao i B2B sastanak sa firmama iz Bugarske nakon posete naše delegacije Sofiji.