giz_cooperation

Poseta predstavnika GIZ-a  je prošla u radnoj i produktivnoj atmosferi. Zajedno sa klaster menadžerom kao i članom UO Ljubišom Jovevim, koristeći više izvora i analiza označena su mesta gde je moguće da GIZ da podršku Ni-CATu.

 

 

Neka od polja su sertifikacije iz razičitih oblasti, pomoć u organizaciji B2B sa nemačkim i internacionalnim komapnijama, treninzi iz različitih oblasti, pomoć oko EU fondova, razne korisne informacije, istraživanja ali i ozbiljniji nastup u saradnji sa fakultetima, kako bi veći broj kvalitetnih kandidata studirao, a onda i  oko pravljenja curiculuma koji bi obezbedio da sa fakulteta izlazi kadar koji potpuno odgovara potrebama tržišta. GIZ će biti prisutan  sa ovim programom narednih 9 godina a evaluacija će se raditi na osnovu povećanja zadovoljstva članica udruženja.

 

Na narednom sastanku u Beogradu klaster menadžer je razgovarao o strategiji za klaster i pravljenju portfolia kastera koji ce pomoći da eksterni klijenti mogu da znaju koje će tačno usluge članice klastera ali i klaster zajednički moći da pruži.