O NAMA

UPRAVA I MENADŽMENT TIM

   

  Skupština se sastoji od predstavnika svih članova i čini najviše upravljačko telo klastera. Skupštinu vodi predsednik.

  Upravni odbor upravlja aktivnostima klastera između sednica Skupštine. Ima devet članova. Predsednik Upravnog odbora rukovodi njenim radom.

  Klaster direktor je odgovoran za pokretanje udruženje u skladu sa uputstvima Skupštine i Upravnog odbora

  Udruženje može imati stalne ili privremene radne grupe koje se bave zadacima i pitanjima od interesa za članove udruženja.

  TIM

  UPRAVNI ODBOR

  MIROLJUB BOŠKOVIĆ - "INGSOFTWARE"
  PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

   

  TAMARA PEJČIĆ – "PRIME SOFTWARE"

   

  ALEKSANDAR JAĆIMOVIĆ – "ATOMIA"

   

  SAŠA KOCIĆ – "PROXIMA MEDICAL"

   

   
  BRANISLAV VUKELIĆ – "RCM TECHNOLOGIES"

   

  MILAN ĐORĐEVIĆ – "SHINDIRI STUDIO"

   

  ZORAN POPOVIĆ – "FUTURE FORWARD"

   

  MARKO SMILJANIĆ – "R&D INSTITUTE NIRI"

   

  MIRKO LIČANIN – "SWIFTY LABS"

   

  MENADŽMENT TIM

  GORAN MLADENOVIĆ

   goran.mladenovic@ni-cat.org

  Direktor klastera. Trener, kouč, konsultant, tehnološki evanđelist i inspirativni govornik. Tehnička podloga. Snažan liderski stav u 18 godina rada na menadžerskim i specijalističkim pozicijama (operacije, organizacioni razvoj i ljudski resursi, projektni menadžment) uglavnom u međunarodnim korporacijama.

   

   
  JANA STEVANOVIĆ

  jana.stevanovic@ni-cat.org

  Koordinator klastera. Rad na administrativnim poslovima klastera, kao i na pripremi i realizaciji projekata. Diplomirani ekonomista. Ozbiljan pristup u oblasti projektnog menadžmenta. Pobornik za zaštitu životne sredine. Ljubitelj knjiga.