O NAMA

STRATEŠKI PRAVCI I PRISTUP

  U savremenom svetu, IT i napredne tehnologije su pokretačka snaga razvoja. Naš region je označen kao region sa inženjerskom kulturom, tako da verujemo da postoji ogroman potencijal i prilika za uspeh.

  Klaster je viši nivo kooperacije i kolaboracije. Prateći provereni model i najbolje prakse u razvoju klastera, uspostavili smo dugoročnu i kratkoročnu perspektivu u svom radu.

  Iskusni direktor klastera, posvećeni odbor i aktivna mala i srednja preduzeća slede strateške pravce, koristeći sve potencijale regionalnih stejkholdera uz podršku grada Niša, istovremeno uspostavljajući kontakte i saradnju sa regionalnim i nacionalnim agencijama (NARD…), kao i razvojnim agencijama (USAID , GIZ, EEN, SIIPO...) Verujemo u sistemski pristup i kreiramo sistematska rešenja.

   
  Razvoj klastera
  • Institucionalizacija klasterskog P&P razvoja

  • Povećavanje kvaliteta i kvantiteta usluga u našem portfoliu

  • Finansijska, institucionalna, socijalna i ekonomska održivost

  • Povećavanje broja članova i oblasti poslovanja

  • Uvođenje najnovijih trendova

  • Menadžerske i poslovne kompetencije

  • Tehničke kompetencije

  • Podizanje svesti o novom pristupu

  • Prevazilaženje jaza između nauke i prakse

  • Nastavni plan i pristup modernizaciji kurikuluma

  • Transfer tehnologije i znanja među članovima

  • Generisanje novih inovativnih projekata

  • Jačanje istraživanja i razvoja

  • Angažovanje svih inovacionih izvora

  • Razmena iskustava i uspešnih priča

  • Promocija preduzetništva

  • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti u zemlji i inostranstvu

  • Povećavanje potreba na domaćem tržištu

  • Lobiranje za industriju i klaster poziciju

  • Brendiranje industrije i regiona

  • Promocija sjajnih mogućnosti za mlade ljude

  • Brendiranje uloge IT-a u konkurentnom poslovanju

  Uloga u zajednici

  Uloga klastera je da prevazilazi jednostavno povećanje konkurentnosti svojih kompanija. Tako da mi inspirišemo zajednicu i ukazujemo na neophodnost saradnje. Takođe, podržavamo inicijative koje podstiču pozitivno razmišljanje, promene i otvorenost.

  Brošura o važnosti cirkularne ekonomije