Godišnja Skupština NiCAT klastera

Osma godišnja sednica Skupštine NiCAT klastera je održan u Think Innovative - TI Hub u sredu, 25. decembra 2019. godine.

Završna konferencija - STARTUP ACADEMY 2