Godišnja Skupština NiCAT klastera

Na godišnjoj Skupštini održanoj 24. decembra 2020. godine, NiCAT klaster je sumirao rezultate ove godine i izabrao novi Upravni odbor, koji u novom sastavu čine Miroljub Bošković - Ingsoftware, Saša Kocić - Proxima - medicinska tehnologija, Aleksandar Milinčić - RCMT IT Europe, Rade Nikolov - Photon Optronics, Marko Smiljanić - NIRI Intelligent Computing, Irina Petrović - Prime Software, Milan Đorđević - Shindiri Studio, Zoran Popović - Future Forward DOO Niš i Mladen Stojanović - Atomia.

I pored  izazova u ovoj godini, NiCAT klaster je uspešno realizovao projekte i planirane aktivnosti, a u narednoj godini sa novim Upravnim odborom nastaviće da pozitivno utiče na svoje članice i okruženje i stvara od Niša bolje mesto za život i rad ljudi. 

Srećno i sa puno zdravlja i uspeha u Novoj godini od NiCAT tima!

Uloga inovacija u komercijalizaciji proizvoda