Godišnja Skupština NiCAT klastera


NiCAT klaster je na godišnjoj Skupštini održanoj 28. decembra 2021. godine sumirao rezultate u ovoj godini. Predstavili su se novi članovi Upravnog odbora Tamara Pejčić iz kompanije „Prime Holding” i Branisalav Vukelić iz kompanije „PSR Engineering Solutions – RCMT”, koji su istakli da će dati sve od sebe da doprinesu još boljem funkcionisanju klastera.

Takođe, na ovogodišnjoj Skupštini predstavljena je i nova članica “Symphony”. Njihov dolazak u klaster predstavlja veću saradnju, priliku za veći profesionalizam i širenje znanja i poslovanja za sve.Uprkos izazovima ove godine, NiCAT klaster je uspešno realizovao planirane aktivnosti, a naredne godine će nastaviti da pozitivno utiče na svoje članove i životnu sredinu i stvara bolje mesto za život i rad ljudi.Puno sreće i zdravlja u Novoj godini od NiCAT tima! 

Novembarski biznis klub