Prezentacija programa Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prepoznaje digitalizaciju kao strateški pravac razvoja i podržava lokalna preduzeća iz svih industrija da se kroz proces digitalizacije i prihvatanja novih tehnologija približe razvijenim ekonomijama, a sam tehnološki i IKT sektor da dalje jača i razvija se

Takođe, povezivanje tehnološkog sektora sa tradicionalnom industrijom, omogućava osnaživanje privrede u oba pravca. SME Finance & Development tim EBRD-a je u saradnji sa NiCAT klasterom organizovao događaj i predstavio instrumente savetodavne i finansijske podrške malim i srednjim preduzećima, koji omogućavaju MSP da svoje poslovanje podignu na viši nivo. 

Događaj je organizovan kao deo Programa ЕU za Srbiju „EBRD savetodavna podrška malim i srednjim preduzećima“, koji finansira Evropska Unija, a sprovodi EBRD u saradnji sa Ministarstvom Privrede Republike Srbije kao i programa Instrument za razvoj i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu (WB EDIF), odnosno Fond za razvoj preduzeća (ENEF).

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/eu-za-srbiju-savetodavna-podrska/
Instrument za razvoj i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu (WB EDIF).
Fond za razvoj preduzeća (ENEF). 

Naučno-tehnološki park Niš i NiCAT klaster potpisali su sporazum o saradnji