Univerzitet Metropolitan organizuje 12. međunarodnu konferenciju o e-učenju (eLearning-2021)
Univerzitet Metropolitan organizuje 12. međunarodnukonferenciju o e-učenju (eLearning-2021) koja će se održati 23. i 24. septembra u beogradskom Univerzitetu Metropolitan. 

Sve dodatne informacije možete pronaći  na linku:  https://elearning.metropolitan.ac.rs/ 


Primer uspešnog uticaja firme na kurikulum na fakultetu