Vebinar „NGO support“

Uspešno je završen još jedan webinar NiCAT klastera pod nazivom “NGO support”. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa projektnim menadžmentom i da čuju iskustva u radu na projektima od direktora klastera. Dobili su korisne savete o svim fazama projekta - pripremi, realizaciji i izveštavanju, kao i o specifičnostima vezanih za određene donatore.

Vebinar se organizuje u okviru projekta "NiCAT - Go International" koji je finansiran od strane Evropske Unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO.

Vebinar “Women in Tech”