Vebinar za švajcarsko tržište: The „Silicon Valley“ of Europe for offsgore outsourcing and partnerships

Vebinar "The Silicon Valley of Europe for offsgore outsourcing and partnerships" održan je 12. novembra 2020. godine.
Učesnici vebinara bili su Irvas, Shindiri Studio i Proxima Medical koji su razvili tehnološke platforme i IT i medicinska rešenja za partnere na globalnom nivou. Cilj NiCAT-Go International projekta je da sve zainteresovane kompanije pristupe ciljnim tržištima - Švajcarska i SAD.

Vebinar je organizovan u okviru projekta „Ni-CAT - Go International“ koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.

Vebinar za američku dijasporu:  Meet the „Silicion Valley“ of Europe for offshore outsourcing and IT partnerships