Zimski bilten 2021

BENEFIT je objavio najnoviji bilten za 2020. godinu. Ovaj bilten pokriva sve aktivnosti koje realizovane u drugoj polovini godine. 2020. godina je bila teška za sve, što je uticalo na aktivnosti projekta BENEFIT koje podrazumevaju prikupljanje i razmenu znanja licem u lice, poput radionica, sastanaka, obuka, putovanja. Ipak, naporno se radilo na preoblikovanju, modifikovanju i ponovnom planiranju ovih aktivnosti, što za rezultat ima uspešno prilagođavanje i delovanje bez većih odlaganja ili ugrožavanja kvaliteta rezultata projekta. 
Ako ste zainteresovani, sve informacije možete pronaći na linku: https://vvv.project-benefit.eu/?p=892.
https://www.project-benefit.eu/?p=892

„Kako prikupiti sredstva u Kini“ Srbija ka Kini - Innovation Digital Roadshow